Kennelhosta

    Kennelhosta är ett samlingsbegrepp för kikhosteliknande symtom hos hund. Sjukdomen är ganska vanlig i Sverige. Typiska symtom på kennelhosta är akut  insättande hostattacker, hundarna hostar även ibland så de får kväljningar och hostar upp vitt slem, ibland kan man tro att hunden satt något i halsen. Ofta har hunden också en kort febertopp i samband med starten av hostan. Kennelhostan orsakas av många olika virus och bakterier.

    De två smittämnen som anses vara de vanligaste orsakerna till kennelhosta överförs framförallt när en sjuk hund kommer i kontakt med en annan hund så att smittämnen kan överföras via nos-nos kontakt eller via hosta/nysning. Man kan också överföra smitta via gemensamma vattenskålar och föremål som hunden tar i munnen. Risken för kennelhosta ökar när hundar deltar i tävlingar eller vistas på hunddagis. En hund som haft kennelhosta är inte skyddad mot att få sjukdomen igen vid ett senare tillfälle. En hund som har kennelhosta bör inte tillåtas träffa andra hundar eller vistas på hundklubben. I okomplicerade fall som beror på en virusinfektion är hunden inte smittförande mer än första sjukdomsveckan, men kan dock utsöndras under många veckor även efter det att hostan har slutat.

    De flesta hundar med kennelhosta tillfrisknar utan behandling, men andra kan behöva slemlösande medicin. Hunden behöver sedan lugn och ro och ska inte ansträngas under eller direkt efter sjukdomsperioden. Det är också lämpligt att kontrollera temperaturen på hunden åtminstone dagligen. Om hunden har kvarstående feber eller får feber igen efter några dagars hosta bör kontakt tas med veterinär. Detsamma gäller om hunden får påverkat allmäntillstånd eller får svårt att andas.

    Hundar kan vaccineras mot kennelhosta, vaccinet skyddar inte helt mot infektion men lindrar de kliniska symtomen och kortar ner tiden hunden är sjuk. Det är viktigt att vaccinera mot kennelhosta om hunden har andra sjukdomar som t.ex astma eller hjärtfel m.m. eftersom det annars kan bli besvärligt att drabbas av kennelhostan samtidigt.
    Det är också viktigt att vaccinera mot kennelhosta om hunden ska träna, tävla, vistas på hunddagis eller kennel. Också om man har jakthundar då det är viktigt att de håller en viss säsong. Man rekommenderas vaccinera sin hund årligen mot kennelhosta antingen med Nobivac Pi som ges med spruta i nacken. Eller så kan de få Nobivac KC som är ett nytt vaccin sen några år tillbaka. Detta vaccin droppas i nosen och anses ge ett bättre skydd än det vaccin som ges i nacken.